Lễ Đặt Đá xây dựng chánh điện chùa Hải Đức, ngày 14 tháng 8 năm 2016

Chùa Hải Đức đã làm lễ đặt đá xây chánh điện. Quý vị phật tự muốn biết thêm chi tiết, hay đóng góp xin liên lạc:

  • Châu Ngọc - Email: chaungoc52@aol.com Phone: 904-885-5428
  • Nguyên Hạnh - Email: n.buong@yahoo.com Phone: 904-982-9299
  • Chủng Tường - Email: thaibinh7@hotmail.com Phone: 904-631-7401Lễ Vu Lan và Lễ Đặt Đá xây dựng chánh điện chùa Hải Đức, ngày 14 tháng 8 năm 2016


Ngày 11 và 12 tháng 11 năm 2016 Thọ Bát Quan Trai do Thượng Tọa Thích Minh Diệu, Thích Quãng Long chủ lễ.


Đại Lễ Hạ Nguyên BÍNH THÂN 2016 PL 2560


Hình Ảnh Lưu Niệm Của PT Chùa Hải Đức với Phái Đòan của HT Thích Minh Hiếu Viếng Thăm Chùa Ngày 14 tháng 10 năm 2016Lễ Tiểu Tường của Bác Sĩ Nguyễn Lê Đức, Pháp Danh Minh Quang, ngày 25 tháng 9 năm 2016


Thượng Tọa Thích Thánh Trí, Thượng Tọa Thích Minh Tạng & đại chúng, ngày 24 tháng 9 năm 2016 - Thọ Bát Quan Trai

Đại chúng & Đại Đức Thích Thánh Trí, ngày 13 tháng 8 năm 2016 - Thọ Bát Quan TraiLama Karma Drodhul Teaching Medicine Buddha


Thiệp mời - Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu BÍNH THÂN 2016 PL 2560


Ngày 6, 7 tháng 8 năm 2016 - Thầy Lama Karma Drodhul sẽ đến chùa tụng kinh, giảng pháp về y học, thực hành phật pháp đễ chửa bệnh về thể chất, trí tuệ và tinh thần bất an, ngài sẽ quy y cho phật tử và trao ân điển cho buổi học.

Đại chúng & Lama Karma Drodhul, ngày 7 tháng 8 năm 2016Lama Karma Drodhul Teaching Medicine Buddha


Ngày thứ năm 11 tháng 8 năm 2016 - Huy động Phật tử tổng vệ sinh trong ngoài vườn Chùa để tẩy tịnh đàn tràng trước khi vào ngày tu học và Chánh Lễ Vu Lan, lễ Đặt Viên Đá.

Ngày 12 và 13 tháng 8 năm 2016 - Thọ Bát Quan Trai

Ngày 14 tháng 8 năm 2016 - Lễ Vu Lan do Đại Đức Thích Thánh Trí chủ lễ

Ngày 23 và 24 tháng 9 năm 2016 - Thọ Bát Quan Trai

Ngày 25 tháng 9 năm 2016 -Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng ở Úc Châu Viếng Thăm và Thuyết Pháp

Ngày 14, 15 tháng 10 năm 2016 - Hòa Thượng Thích Minh Hiếu đến chùa.


Khóa Tu Viên Giác Tháng 5 năm 2016Đại chúng & Lama Losang, ngày 4 tháng 3 năm 2016
Đại chúng & Thượng Tọa Thích Thông Triết, rằm Thượng Nguyên ngày 20 tháng 2 năm 2016


Đại chúng & Thượng Tọa Minh Diệu, Thượng Tọa Minh Nghĩa, rằm Thượng Nguyên ngày 5 tháng 2 năm 2012


Đại Lể Phật Đản Tân Mão 2011