Khóa tu Bát Quan Trai Ngày 1 & 2 tháng 9 năm 2017 do Thượng Tọa Thích Thánh Trí phụ trách.

Đại lễ Vu Lan Ngày 3 tháng 9 năm 2017 do Thượng Tọa Thích Thánh Trí phụ trách.


Chương Trình Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại Hoa Kỳ 2018

  • Từ ngày 9 tháng 5 năm 2018 (thứ tư) đến ngày 13 tháng 5 năm 2018 (chủ nhật)


Hòa Thượng Thích Như Điển - Đức Phật Trong Kinh Nam & Bắc Truyền


Đại lễ Phật Đản Ngày 7 tháng 5 năm 2017 do Thượng Tọa Thích Thánh Trí phụ trách.TBQT với TT Thích Thánh Trí tối thứ sáu ngày 10 tháng 2 năm 2017


Hình Phật tử ngày 12 tháng 2 năm 2017

Đại Lễ Thượng Nguyên Đinh Dậu 2017 PL 2561


Lễ Đặt Đá xây dựng chánh điện chùa Hải Đức, ngày 14 tháng 8 năm 2016

Chùa Hải Đức đã làm lễ đặt đá xây chánh điện. Quý vị Phật Tử muốn biết thêm chi tiết, hay đóng góp xin liên lạc:

  • Châu Ngọc - Email: chaungoc52@aol.com Phone: 904-885-5428
  • Nguyên Hạnh - Email: n.buong@yahoo.com Phone: 904-982-9299
  • Chủng Tường - Email: thaibinh7@hotmail.com Phone: 904-631-7401