Trang Thuyết Pháp
 

Home Trang Âm Thanh - Audio Trang H́nh Ảnh Trang Phim Trang Tài Liệu PDF Trang MS ebooks Trang Thuyết Pháp Trang Tụng Kinh Images


 

 


 •  


 •  

 •  Sư Cô Như-Thủy Nói Chuyện Với Phật-Tử Hoa-Kỳ nhân chuyến Mỹ du tháng 4 năm 2005. mp3 stereo 37 MB 1 giờ 18 phút.
   

 •  Giá Trị Tinh Thần Lời Phật Dạy Ứng Dụng Trong Đời Sống Tu Tập Của Người Phật Tử, TT Thích Huyền Việt thuyết pháp hồi 11 giờ sáng Thứ Bảy 3 tháng 9 năm 2005, trong Khóa Tu Học Labor Day tại Chùa Hải Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 37 MB 1 giờ 16 phút.
   

 •  Là Người Phật Tử Sống Tại Hoa Kỳ, TT Thích Huyền Việt thuyết pháp hồi 3 giờ trưa Thứ Bảy 3 tháng 9 năm 2005, trong Khóa Tu Học Labor Day tại Chùa Hải Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 38 MB 1 giờ 19 phút.
   

 •  Mỗi Ngày Là Một Niềm Vui, TT Thích Huyền Việt thuyết pháp hồi 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy 3 tháng 9 năm 2005, trong Khóa Tu Học Labor Day tại Chùa Hải Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 28 MB 1 giờ 1 phút.
   

 •  Cái Nết Đánh Chết Cái Đẹp, TT Thích Huyền Việt thuyết pháp tại Chùa Hải Đức, Jacksonville, Florida, hồi 12 giờ trưa Chủ Nhật 4 tháng 9 năm 2005. mp3 stereo 35 MB
   

 •  Tam Quy và Ngũ Giới, ĐĐ Thích Thông Lư thuyết pháp hồi 10 giờ sáng Thứ Bảy 8 tháng 10 năm 2005, trong Khóa Tu Bát Quan Trai Giới tại Chùa Hải Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 36 MB 1 giờ 17 phút.
   

 •  Tứ Động Tâm, Kư Ức Ấn Độ, Phần 1 (mp3 stereo 32 MB 1 giờ 8 phút), Phần 2 (mp3 stereo 32 MB 1 giờ 8 phút), ĐĐ Thích Thông Lư thuyết pháp hồi 5 giờ chiều Thứ Bảy 8 tháng 10 năm 2005, trong Khóa Tu Bát Quan Trai Giới tại Chùa Hải Đức, Jacksonville, Florida.
   

 •  Chết Sanh Về Đâu?, ĐĐ Thích Thông Lư thuyết pháp tại Chùa Hải Đức 11:30 giờ trưa Chủ Nhật 9 tháng 10 năm 2005. mp3 35MB, 1 giờ 17 phút.
   

 •  Đi Chùa Để Làm Ǵ? phần 1, 28MB, 57 phút; phần 2, 27MB, 55 phút. HT Thích Tín Nghĩa thuyết pháp tại Chùa Hải Đức nhân Lễ Hạ-Nguyên 2549 hồi 11:30 giờ trưa Chủ Nhật 27 tháng 11 năm 2005.
   

 •  Ngày Xuân Quán Niệm Vô Thường, HT Thích Trí Chơn thuyết pháp hồi 11:30 giờ trưa Rằm Thượng-Nguyên Bính-Tuất, nhằm ngày Chủ Nhật 12 tháng 2 năm 2006, tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 29MB, 1 giờ 4 phút.
   

 •  Kinh Bát Đại Nhân Giác, TT Thích Pháp Tịnh giảng ngày 25 tháng 3 năm 2006 trong khóa tu Bát Quan Trai Giới tại Chùa Hải-Đức, phần 1 (điều 1, 2, 3) mp3 stereo 36MB 1 giờ 17 phút, phần 2 (điều 4, 5) mp3 stereo 34MB 1 giờ 12 phút, phần 3 (điều 6, 7) mp3 stereo 35 MB 1 giờ 13 phút, phần 4 (điều 8) mp3 stereo 24MB 52 phút.
   

 •  Sống Hạnh Phúc, Chết B́nh An, TT Thích Pháp Tịnh thuyết pháp tại Chùa Hải-Đức hồi 11:30 giờ trưa Chủ Nhật 26 tháng 3 năm 2006. mp3 stereo 28MB 59 phút.
   

 •  Mục Đích Của Người Tu Nhân Học Phật, TT Thích Minh Lực thuyết pháp tại Chùa Hải-Đức hồi 11:30 giờ trưa Chủ Nhật 2 tháng 4 năm 2006. mp3 stereo 29MB 1 giờ 5 phút.
   

 •  H́nh Ảnh Những Ngôi Chùa, TT Thích Như Điển, phương-trượng Chùa Viên-Giác, Hanover, Đức quốc, giới thiệu chư tôn đức trong phái đoàn hoằng pháp lần thứ Năm tại Hoa-kỳ, và thuyết pháp hồi 7:30 giờ tối tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 34MB 1 giờ 12 phút.
   

 •  Khai Mạc Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, từ ngày 20 đến hết ngày 22 tháng 4 năm 2006. Diễn văn của TT phương trượng Thích Như Điển. mp3 stereo 6MB 11 phút.
   

 •  Kinh Pháp Bảo Đàn, phần 1, do TT Thích Đồng Văn, Chùa Tâm-Giác, Munich, Đức quốc, thuyết giảng hồi 10:30 giờ sáng ngày 20 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 35MB 1 giờ 15 phút.
   

 •  Ư Nghĩa Tịnh Độ Trong Nikāya và Kinh Điển Đại Thừa, phần 1, do Đại Đức Thích Hạnh Đức thuyết giảng hồi 2 giờ trưa ngày 20 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 36MB 1 giờ 18 phút.
   

 •  Vai Tṛ Phụ Nữ Trong Phật Giáo, Sư Cô Thích Nữ Minh Huệ thuyết giảng hồi 4 giờ chiều ngày 20 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 36MB 1 giờ 18 phút.
   

 •  Thiền Tập Trong Ngành Tâm Lư Trị Liệu Tại Hoa Kỳ, phần 1, do TT Thích Hạnh Tuấn thuyết giảng hồi 8 giờ tối ngày 20 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 29MB 1 giờ 3 phút.
   

 •  Kinh Duy Ma Cật, TT Thích Như Điển thuyết giảng hồi 9 giờ sáng ngày 21 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 30MB 1 giờ 6 phút.
   

 •  Kinh Pháp Bảo Đàn, phần 2, do TT Thích Đồng Văn, Chùa Tâm-Giác, Munich, Đức quốc, thuyết giảng hồi 10:30 giờ sáng ngày 21 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 29MB 1 giờ 3 phút.
   

 •  Ư Nghĩa Tịnh Độ Trong Nikāya và Kinh Điển Đại Thừa, phần 2, và Lễ Tán, do Đại Đức Thích Hạnh Đức thuyết giảng hồi 2 giờ trưa ngày 21 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 36MB 1 giờ 18 phút.
   

 •  Vai Tṛ Phụ Nữ Trong Phật Giáo, phần 2, Sư Cô Thích Nữ Minh Huệ thuyết giảng hồi 4 giờ chiều ngày 21 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 29MB 1 giờ 4 phút.
   

 •  Truyền Giới Bát Quan Trai và thuyết giảng, do TT Thích Như Điển chứng minh cùng chư tôn đức: TT Thích Hạnh Tuấn, TT Thích Đồng Văn, ĐĐ Thích Hạnh Đức, ĐĐ Thích Giác Tâm, SC Thích Nữ Minh Huệ, hồi 7 giờ tối ngày Thứ Sáu 21 tháng 4 năm 2006 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 30MB 1 giờ 5 phút.
   

 •  Thiền Tập Trong Ngành Tâm Lư Trị Liệu Tại Hoa Kỳ, phần 2, do TT Thích Hạnh Tuấn thuyết giảng hồi 8 giờ tối ngày 20 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 34MB 1 giờ 14 phút.
   

 •  Kinh Pháp Bảo Đàn, phần 3, do TT Thích Đồng Văn, Chùa Tâm-Giác, Munich, Đức quốc, thuyết giảng hồi 9 giờ sáng ngày 22 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 31MB 1 giờ 8 phút.
   

 •  Vai Tṛ Phụ Nữ Trong Phật Giáo, phần 3, Sư Cô Thích Nữ Minh Huệ thuyết giảng hồi 2:30 giờ chiều ngày 22 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 36MB 1 giờ 18 phút.
   

 •  Huân Tu Tịnh Độ, do TT Thích Đồng Văn, Chùa Tâm-Giác, Munich, Đức quốc, thuyết giảng hồi 4 giờ chiều ngày 22 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 36MB 1 giờ 19 phút.
   

 •  Kinh Pháp Bảo Đàn, phần 4, do TT Thích Đồng Văn, Chùa Tâm-Giác, Munich, Đức quốc, thuyết giảng hồi 8 giờ tối ngày 22 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 30MB 1 giờ 6 phút.
   

 •  Làm Thế Nào Để Sống An Lạc Và Hạnh Phúc, TT Thích Như Điển thuyết giảng hồi 11 giờ sáng ngày 23 tháng 4 năm 2006 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 30MB 1 giờ 6 phút.
   

 •  Ư Nghĩa Nhân Bản Của Phật Đản Sanh, TT Thích-Minh-Lực thuyết giảng hồi 11:30 giờ sáng ngày 7 tháng 5 năm 2006 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 34MB 1 giờ 15 phút.
   

 •  Tu Là Chuyển Nghiệp, TT Thích-Minh-Lực thuyết giảng hồi 2 giờ trưa ngày 7 tháng 5 năm 2006 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 34MB 1 giờ 15 phút.
   


 •  

 •  Không Có Giai Cấp Trong Giọt Nước Mắt Cùng Mặn Và Trong Giọt Máu Cùng Đỏ, TT Thích-Minh-Ấn thuyết pháp hồi 11 giờ sáng ngày 2 tháng 7 năm 2006 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 24MB 50 phút.
   


 •  

 •  Làm Thế Nào Để Đối Trị Với Nghiệp Lực & Tham Vấn, ĐĐ Thích-Thông-Lư thuyết giảng hồi 5 giờ 15 chiều Thứ Bảy 30 tháng 9 năm 2006 trong Khóa Tu Bát Quan Trai Giới tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 32MB 1 giờ 9 phút.
   

 •  Ba Điền Người Phật Tử Tại Gia Phải Vun Bồi, ĐĐ Thích-Thông-Lư thuyết pháp hồi 11 giờ 40 sáng ngày 1 tháng 10 năm 2006 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 22MB 47 phút.
   

 •  
   

 •   Bồ Tát Hạnh, Bồ Đề Tâm & Tứ Vô Lượng Tâm, ĐĐ Thích-Đồng-Trí thuyết giảng hồi 8 giờ sáng Thứ Bảy 9 tháng 12 năm 2006 trong Khóa Tu Bát Quan Trai Giới tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 40MB 1 giờ 27 phút.
   

 •   Bồ Tát Hạnh (tiếp), Lục Độ Ba La Mật, phần 1, ĐĐ Thích-Đồng-Trí thuyết giảng hồi 2 giờ chiều Thứ Bảy 9 tháng 12 năm 2006 trong Khóa Tu Bát Quan Trai Giới tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 25MB 54 phút; phần 2, 26MB 58 phút.
   

 •   Bồ Tát Hạnh (tiếp), Tứ Hoằng Thệ Nguyện, phần 1, ĐĐ Thích-Đồng-Trí thuyết giảng hồi 5 giờ chiều Thứ Bảy 9 tháng 12 năm 2006 trong Khóa Tu Bát Quan Trai Giới tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 23MB 50 phút; phần 2, 23MB 50 phút.
   

 •   Khuyến Tu: Ly và Hợp, HT Thích-Giác-Phúc thuyết giảng hồi 2 giờ trưa Chủ Nhật 10 tháng 12 năm 2006 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. TT Thích-Minh-Huấn và ĐĐ Thích-Đồng-Trí giới thiệu. mp3 stereo 33MB 1 giờ 12 phút.
   


 •  

 •   Mùa Xuân Trong Tinh Thần Đạo Phật, TT Thích-Minh-Ṭng thuyết giảng hồi 11:30 giờ sáng ngày Tết Nguyên-Đán Đinh-Hợi, 18 tháng 2 năm 2007, tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 31MB 1 giờ 5 phút.
   

 •   Ư Nghĩa Biệt-Danh Và Thông-Hiệu Phật, HT Thích-Tín-Nghĩa thuyết giảng hồi 2:15 giờ trưa ngày 10 tháng 3 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong khóa tu Bát Quan Trai Giới. mp3 stereo 34MB 1giờ 13 phút.
   

 •   Ư Nghĩa Rằm Thượng Nguyên, HT Thích-Tín-Nghĩa thuyết giảng hồi 11 giờ trưa ngày Lễ Thượng-Nguyên Đinh-Hợi 11 tháng 3 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 25MB 54 phút.
   


 •  

 •    Hạnh Phúc Thay Chư Phật Ra Đời, TT Thích-Thái-Siêu thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Ba 8 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 35MB 1 giờ 20 phút.
   

 •    Kinh Hoa-Nghiêm, phẩm Phổ-Hiền Hạnh-Nguyện, phần 1, và phần 2, TT Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 10:30 giờ sáng Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. Phần 1 mp3 stereo 26MB 56 phút. Phần 2 mp3 stereo 26MB 55 phút.
   

 •    Niệm Phật, Con Đường Đưa Đến Chân Hạnh Phúc, ĐĐ Thích-Hạnh-Đức thuyết giảng hồi 2:30 giờ trưa Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 32MB 1 giờ 7 phút.
   

 •    Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh, ĐĐ Thích-Như-Tịnh thuyết giảng hồi 4:30 giờ trưa Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 37MB 1 giờ 18 phút.
   

 •    Luật Nghi Bồ Tát Giới, phần 1, phần 2, TT Thích-Thái-Siêu thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. Phần 1 mp3 stereo 25MB 54 phút. Phần 2 mp3 stereo 27MB 57 phút.
   

 •    Bồ Tát Giới, TT Thích-Thái-Siêu thuyết giảng hồi 10 giờ sáng Thứ Năm 10 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 36MB 1 giờ 18 phút.
   

 •    Vai Tṛ Người Phật Tử Trong Phật Giáo, ĐĐ Thích-Hạnh-Đức thuyết giảng hồi 2:30 giờ trưa Thứ Năm 10 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 22MB 46 phút.
   

 •    Phật Giáo, Thi Thơ Và Nhạc, ĐĐ Thích-Viên-Giác thuyết giảng hồi 4:30 giờ trưa Thứ Năm 10 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 32MB 1 giờ 7 phút.
   

 •    Kinh Hoa-Nghiêm, phẩm Phổ-Hiền Hạnh-Nguyện (tiếp), phần 1, và phần 2, TT Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Năm 10 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. Phần 1 mp3 stereo 29MB 1 giờ 2 phút. Phần 2 mp3 stereo 30MB 1 giờ 4 phút.
   

 •    Duy Tuệ Thị Nghiệp, TT Thích-Đồng-Mẫn thuyết giảng hồi 10 giờ sáng Thứ Sáu 11 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 37MB 1 giờ 19 phút.
   

 •    Khái Niệm Tư Tưởng Kinh A Di Đà, HT Thích-Kiến-Tánh thuyết giảng hồi 2:30 giờ trưa Thứ Sáu 11 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 37MB 1 giờ 19 phút.
   

 •    Thiên Thủ Thiên Nhăn Quan Thế Âm, TT Thích-Hạnh-Tuấn thuyết giảng hồi 4:30 giờ trưa Thứ Sáu 11 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 26MB 56 phút.
   

 •    Tứ Niệm Xứ, ĐĐ Thích-Giác-Trí thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Sáu 11 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 33MB 1 giờ 10 phút.
   

 •    Khái Niệm Tư Tưởng Kinh A Di Đà (tiếp), HT Thích-Kiến-Tánh thuyết giảng hồi 9:30 giờ sáng Thứ Bảy 12 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 29MB 1 giờ 1 phút.
   

 •    Thiền Tịnh Không Hai, TT Thích-Hạnh-Tuấn thuyết giảng hồi 2:30 giờ trưa Thứ Bảy 12 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 35MB 1 giờ 14 phút.
   

 •    Duy Tuệ Thị Nghiệp (tiếp), TT Thích-Đồng-Mẫn thuyết giảng hồi 4:30 giờ trưa Thứ Bảy 12 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 35MB 1 giờ 14 phút.
   

 •    Khái Niệm Tư Tưởng Kinh A Di Đà (tiếp), HT Thích-Kiến-Tánh thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Bảy 12 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 37MB 1 giờ 19 phút.
   

 •    Giới Đàn Bồ Tát Giới Tại Gia, cho 51 giới tử, hối 5 giờ chiều Chủ Nhật 13 tháng 5 năm 2007 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. Đàn Đầu Ḥa Thượng: Thích-Kiến-Tánh. Yết-Ma A Xà Lê: Thích-Như-Điển. Giáo-Thọ A Xà Lê: Thích-Thái-Siêu. Tri-Sự: Thích-Như-Tịnh. mp3 stereo 35MB 1 giờ 15 phút.


   

 •    Giới Thiệu Phái Đoàn Hoằng-Pháp Viên-Giác, Hannover, Đức, năm 2008 dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. Phần 1, mp3 stereo 27MB 58 phút: HT Kiến-tánh, TT Như-Điển, TT Đồng-Văn, ĐĐ Viên-Giác. Phần 2, mp3 stereo 22MB 48 phút: ĐĐ Giác-Trí, ĐĐ Nguyên-Tạng, Sư Cô Minh-Huệ.
   

 •    Ba Kinh Tinh Độ, TT Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Tư 26 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức. mp3 stereo, Phần 1, 27MB 1 giờ; Phần 2, 27MB 1 giờ.
   

 •     Kinh Kim Cang, TT Thích-Đồng-Văn thuyết giảng hồi 2:30 giờ trưa Thứ Tư 26 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 36MB 1 giờ 19 phút.
   

 •    Kinh Pháp Hoa 1, HT Thích-Kiến-Tánh thuyết giảng hồi 4:30 giờ chiều Thứ Tư 26 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 34MB 1 giờ 13 phút.
   

 •    Trung Ấm Thân 1, ĐĐ Thích-Nguyên-Tạng thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Tư 26 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 32MB 1 giờ 10 phút.
   

 •    Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ĐĐ Thích-Giác-Trí thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Năm 27 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức. mp3 stereo, Phần 1, 27MB 1 giờ; Phần 2, 26MB 56 phút.
   


 •  

 •     Kinh Phân Biệt Cúng Dường, Sư Cô Thích-Nữ-Minh-Huệ thuyết giảng hồi 2:30 giờ trưa Thứ Năm 27 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 37MB 1 giờ 19 phút.
   

 •    Con Đường Trắng Giữa Hai Gịng Sông (Nhị Hà Bạch Lộ), ĐĐ Thích-Viên-Giác thuyết giảng hồi 4:30 giờ trưa Thứ Năm 27 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 28MB 1 giờ.
   

 •    Trung Ấm Thân 2, ĐĐ Thích-Nguyên-Tạng thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Năm 27 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, Phần 1, 25MB 54 phút; Phần 2, 25MB 54 phút.
   

 •     Quan Điểm Về Thế Giới Của Kinh Kim Cang, TT Thích-Đồng-Văn thuyết giảng hồi 2:30 giờ trưa Thứ Sáu 28 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 37MB 1 giờ 20 phút.
   

 •    Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (tiếp), ĐĐ Thích-Giác-Trí thuyết giảng hồi 4:30 giờ chiều Thứ Sáu 28 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 30MB 1 giờ 5 phút.
   

 •    Kinh Pháp Hoa 2, HT Thích-Kiến-Tánh thuyết giảng hồi 7:30 giờ chiều Thứ Sáu 28 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 37MB 1 giờ 20 phút.
   

 •   Phưong Pháp Chuyển Hóa Nghiệp Lực, ĐĐ Thích-Hạnh-Đức thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Bảy 29 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 37MB 1 giờ 19 phút.
   

 •   Quan Điểm Về Con Người Của Kinh Kim Cang, TT Thích-Đồng-Văn thuyết giảng hồi 2:30 giờ trưa Thứ Bảy 29 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 34MB 1 giờ 13 phút.
   

 •   Kinh Pháp Hoa 3 (Phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn thứ 25), HT Thích-Kiến-Tánh thuyết giảng hồi 4:30 giờ chiều Thứ Bảy 29 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 42MB 1 giờ 31 phút.
   

 •   Kinh Pháp Môn Căn Bản, Sư Cô Thích-Nữ-Minh-Huệ thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Bảy 29 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 34MB 1 giờ 14 phút.
   

 •     Những Chuyện Linh Ứng Của Bồ Tát Địa Tạng, TT Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 11 giờ sáng Chủ Nhật 30 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức. mp3 stereo, 28 MB 1 giờ 1 phút.
   


 •  


 •  

 •   T́m Lại Dấu Chân Đức Phật, TT Thích-Pháp-Tịnh thuyết giảng lễ Phật-Đản Mậu-Tư 2552 hồi 11:30 giờ sáng Chủ Nhật 11 tháng 5 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 31 MB 1 giờ 7 phút.
   

 •   Tâm, Đức, Hiếu, Sư Bà Bảo-Cần thuyết giảng hồi 10 giờ sáng Chủ Nhật 25 tháng 5 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 27 MB 58 phút.
   


 •  

 •   Hạnh Nguyện Độ Sanh, Ni Sư Thích-Nữ Huệ-Liên thuyết giảng hồi 11:10 giờ sáng Chủ Nhật 13 tháng 7 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 48 MB 1 giờ 44 phút.
   

 •   Ư Nghĩa Ngày Lễ Vu-Lan Báo Hiếu, ĐĐ Thích-Hạnh-Đức thuyết giảng hồi 11:10 giờ sáng Chủ Nhật 24 tháng 8 năm 2008 trong lễ Vu Lan Mậu-Tư 2552 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 30MB 1 giờ 6 phút.
   


 •  


 •  

 •   Phước Huệ Song Tu, phần 1, HT Giác-Ngộ thuyết giảng hồi 3:45 giờ chiều Thứ Bảy 11 tháng 10 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida trong Khóa Tu Bát Quan Trai Giới. mp3 stereo, 35MB 1 giờ 17 phút.
   

 •    Phước Huệ Song Tu, phần 2, HT Giác-Ngộ thuyết giảng hồi 11:10 giờ sáng Chủ Nhật 12 tháng 10 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 32MB 1 giờ 10 phút.
   

 •    Chuẩn Bị Tư Lương, ĐĐ Viên-Giác thuyết giảng hồi 11 giờ sáng Chủ Nhật 26 tháng 10 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 36MB 1 giờ 18 phút.
   

 •    Tinh Thần Bồ Tát Đạo Theo Ngài Tịch-Thiên (Shantideva), TT Minh-Ṭng thuyết giảng hồi 11:15 giờ sáng Chủ Nhật 30 tháng 11 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 36MB 1 giờ 18 phút.
   

 •    Đi T́m Hạnh Phúc Miên Viễn, ĐĐ Thích-Hạnh-Đức thuyết giảng hồi 11:30 giờ sáng Chủ Nhật 25 tháng 1 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 33MB 1 giờ 12 phút.
     

 •    Lời Chúc Tết của ĐĐ Hạnh-Đức & Thư Chúc Xuân Kỷ Sửu 2009 do ĐH Nguyên-Đức Phạm Duy Tân tuyên đọc hồi giao thừa 26 tháng 1 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 4MB 9 phút.
   

 •   Khuyến Tu Thượng-Nguyên Kỷ-Sửu 2009, TT Minh-Huấn giới thiệu, HT Giác-Phúc thuyết giảng hồi 11:30 giờ sáng Chủ Nhật 15 tháng 2 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 24MB 52 phút.
   

 •    Khi Thọ Bát Quan Trai Giới, phần 2, Ni Sư Thuần-Chánh giảng trong khóa tu Bát Quan Trai Giới hồi 8 giờ sáng Thứ Bảy 28 tháng 3 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 21MB 45 phút.
   

 •    Khi Thọ Bát Quan Trai Giới, phần 3, Ni Sư Thuần-Chánh giảng trong khóa tu Bát Quan Trai Giới hồi 2:30 giờ trưa Thứ Bảy 28 tháng 3 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 27MB 1 giờ.
   

 •    Tạm Hiểu Chính Ḿnh, Ni Sư Thuần-Chánh giảng hồi 11:30 giờ sáng Chủ Nhật 29 tháng 3 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 24MB 52 phút.
   

 •    Giới Thiệu Phái Đoàn Hoằng Pháp Viên-Giác, Hannover, Đức, và thuyết pháp, HT Thích-Như-Điển tại chánh điện Chùa Hải-Đức hồi 7 giờ rưỡi tối Thứ Ba 28 tháng 4 năm 2009, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 36MB 1giờ 20 phút.
   

 •    Kinh Quán Vô Lượng Thọ, HT Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Tư 29 tháng 4 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức. mp3 stereo, Phần 1, 28MB 1 giờ; Phần 2, 28MB 1 giờ 1 phút.
   

 •    Kinh Dược-Sư, TT Thích-Đồng-Văn thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi trưa Thứ Tư 29 tháng 4 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 36MB 1 giờ 19 phút.
   

 •    Hạnh Phúc T́m Ở Đâu?, ĐĐ Thích-Hạnh-Đức thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi chiều Thứ Tư 29 tháng 4 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 33MB 1 giờ 11 phút.
   

 •    Tư Tưởng Kinh Pháp-Hoa, ĐĐ Thích-Giác-Trí thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Tư 29 tháng 4 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 34MB 1 giờ 15 phút.
   

 •    Kinh Dược-Sư 2, TT Thích-Đồng-Văn thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Năm 30 tháng 4 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, Phần 1, 28MB 1 giờ; Phần 2, 28MB 1 giờ 1 phút.
   

 •    Kinh Trung Bộ, NS Thích-Nữ Minh-Huệ thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi chiều Thứ Năm 30 tháng 4 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 24MB 55 phút.
   

 •    Thân Tâm An Lạc, ĐĐ Thích-Hạnh-Thức thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi chiều Thứ Năm 30 tháng 4 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 33MB 1 giờ 12 phút.
   

 •    Tư Tưởng Kinh Pháp-Hoa (tiếp), ĐĐ Thích-Giác-Trí thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Năm 30 tháng 4 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 34MB 1 giờ 15 phút.
   

 •    Nương Thuyền Từ Vượt Bể Ái Hà, ĐĐ Thích-Hạnh-Đức thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Sáu 1 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, Phần 1, 26MB 56 phút; Phần 2, 27MB 59 phút.
   

 •    Kinh Trung Bộ (tiếp), NS Thích-Nữ Minh-Huệ thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi chiều Thứ Sáu 1 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 34MB 1 giờ 13 phút.
   

 •    Phương Tiện Trong Kinh Phật, ĐĐ Thích-Hạnh-Tuệ thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi chiều Thứ Sáu 1 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 36MB 1 giờ 18 phút.
   

 •    Công Năng Của Giới Luật, ĐĐ Thích-Thánh-Trí thuyết giảng hồi 7 giờ rưỡi tối Thứ Sáu 1 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, cho giới tử thọ Bát Quan Trai Giới trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 30MB 1 giờ 5 phút.
   

 •    Công Năng Vi Diệu Của Giáo Pháp, ĐĐ Thích-Thánh-Trí thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Bảy 2 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. Phần 1, mp3 stereo, 30MB 1 giờ 6 phút. Phần 2, mp3 stereo, 30MB 1 giờ 6 phút.
   

 •    Phương Tiện Trong Kinh Phật (tiếp), ĐĐ Thích-Hạnh-Tuệ thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi chiều Thứ Bảy 2 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 36MB 1 giờ 18 phút.
   

 •    Vô Thường & Sanh Tử, HT Thích-Giác-Trực thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Bảy 2 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 25MB 54 phút.
   

 •    Công Năng Vi Diệu Của Giáo Pháp (tiếp), ĐĐ Thích-Thánh-Trí thuyết giảng hồi 9 giờ tối Thứ Bảy 2 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 32MB 1 giờ 9 phút.
   

 •    Thân Tâm An Lạc (tiếp), ĐĐ Thích-Hạnh-Thức thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi chiều Thứ Bảy 2 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 34MB 1 giờ 14 phút.
   

 •    Sự Chế Ngự Những Bất An Trong Cuộc Sống, HT Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 11 giờ sáng Chủ Nhật 3 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Lễ Phật-Đản Kỷ-Sửu 2009 PL 2553. mp3 stereo, 31MB 1 giờ 7 phút.
   

 •    Phật Pháp Vấn Đáp & Bế Mạc Khóa Tu Mùa Xuân 2009, HT Như-Điển & Tăng Ni phái đoàn hoằng pháp Viên-Giác & Phật tử phụ diễn văn nghệ, từ 2 giờ đến 4 giờ trưa Chủ Nhật 3 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. Phần 1, mp3 stereo, 36MB 1giờ 20 phút. Phần 2, mp3 stereo, 36MB 1giờ 20 phút.
   

 •    Kinh Pháp-Bảo-Đàn, phẩm Nghi-Vấn, đoạn Phước Đức và Công Đức, Ni-sư Thuần-Bạch giảng trong khóa tu Bát Quan Trai Giới hồi 8 giờ tối Thứ Sáu 13 tháng 11 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 30MB 1 giờ 5 phút.
   

 •    Kinh Pháp-Bảo-Đàn, phẩm Hành-Do, đoạn Xưa Nay Không Một Vật, Ni-sư Thuần-Bạch giảng trong khóa tu Bát Quan Trai Giới hồi 9 giờ sáng Thứ Bảy 14 tháng 11 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 47MB 1 giờ 42 phút.
   

 •    Kinh Pháp-Bảo-Đàn, phẩm Hành-Do, đoạn Không Nghĩ Thiện Không Nghĩ Ác, Ni-sư Thuần-Bạch giảng trong khóa tu Bát Quan Trai Giới hồi 2:30 giờ trưa Thứ Bảy 14 tháng 11 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 35MB 1 giờ 17 phút.
   

 •    Chữ Nhẫn Trong Đạo Phật, Ni-sư Thuần-Bạch thuyết giảng hồi 11:30 giờ trưa Thứ Bảy 15 tháng 11 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 36MB 1 giờ 17 phút.
   

 •    Hạnh Phúc Trong Tầm Tay, TT Thích-Pháp-Tịnh thuyết giảng hồi 11:30 giờ sáng Chủ Nhật 28 tháng 2 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Đại-Lễ Thượng-Nguyên Canh-Dần 2554. mp3 stereo, 35MB 1 giờ 15 phút.
   

 •    Khuyến Tu, HT Thích-Giác-Nhiên thuyết giảng hồi 11:30 giờ sáng Chủ Nhật 9 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 19MB 39 phút.
   

 •    Chỉ Dẫn Cách Ngồi Thiền, HT Thích-Giác-Nhiên, HT Thích-Giác-Phúc & Ni Sư Tường-Liên thuyết giảng hồi 1 giờ trưa Chủ Nhật 9 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. Phần 1, mp3 stereo, 30MB 1 giờ 3 phút. Phần 2, mp3 stereo, 21MB 45 phút.
   

 •    Giới Thiệu Phái Đoàn Hoằng Pháp Viên-Giác, Hannover, Đức, và thuyết pháp, HT Thích-Như-Điển tại chánh điện Chùa Hải-Đức hồi 7 giờ rưỡi tối Thứ Ba 18 tháng 5 năm 2010, Jacksonville, Florida. Phần 1, mp3 stereo, 25MB 55 phút.  Phần 2, mp3 stereo, 25MB 55 phút.
   

 •    Lăng Nghiêm Trực Chỉ, HT Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Tư 19 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức. mp3 stereo, Phần 1 với ĐĐ Thiện-Đạo niệm Phật, mp3 stereo, 35MB 1 giờ 16 phút; Phần 2 với phần đệm Độc Huyền của ĐH Huệ-Lộc Nguyễn Văn Đồng cho HT ngâm thơ Nhớ Chùa, mp3 stereo, 26MB 55 phút.
   

 •    Thiền Giữa Đời Thường 1, TT Thích-Thông-Triết thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi trưa Thứ Tư 19 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 34MB 1 giờ 14 phút.
   

 •    Giải Thoát Trong Ḷng Bàn Tay 1, ĐĐ Thích-Hạnh-Đức thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi chiều Thứ Tư 19 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 33MB 1 giờ 11 phút.
   

 •    Giáo Lư Vô Ngă & Tinh Thần Bát Nhă 1, TT Thích-Hạnh-Tuấn thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Tư 19 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 33MB 1 giờ 4 phút.
   

 •    Duy Thức Là Ǵ?, ĐĐ Thích-Thiện-Thái thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Năm 20 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. Phần 1, mp3 stereo, 30MB 1 giờ 5 phút; Phần 2, mp3 stereo, 29MB 1 giờ 2 phút.
   

 •    Kinh Trung Bộ, Sư Cô Minh-Huệ thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi trưa Thứ Năm 20 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 35MB 1 giờ 16 phút.
   

 •    Niệm Phật Khoa Học, ĐĐ Thích-Thiện-Đạo thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi chiều Thứ Năm 20 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 33MB 1 giờ 11 phút.
   

 •    Ư Nghĩa Một Cành Mai, ĐĐ Thích-Thánh-Trí thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Năm 20 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 26MB 57 phút.
   

 •    Vượt Luân Hồi Vào Tịnh Độ, ĐĐ Thích-Hạnh-Đức thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Sáu 21 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 52MB 1 giờ 53 phút.
   

 •    Hạnh Phúc Từ Bên Trong, ĐĐ Thích-Hạnh-Tuệ thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi trưa Thứ Sáu 21 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 33MB 1 giờ 12 phút.
   

 •    Kinh Trung Bộ 22 Kinh Con Rắn, Sư Cô Minh-Huệ thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi trưa Thứ Sáu 21 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 36MB 1 giờ 18 phút.
   

 •    Pháp Đàm, TT Thích-Thông-Triết nói chuyện hồi 9 giờ tối Thứ Sáu 21 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 28MB 1 giờ 1 phút.
   

 •    Đức Tin & Quan Niệm Về Đức Tin Trong Đạo Phật, ĐĐ Thích-Thánh-Trí thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Bảy 22 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 56MB 2 giờ 2 phút.
   

 •    Niệm Phật Khoa Học (tiếp), ĐĐ Thích-Thiện-Đạo thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi chiều Thứ Bảy 22 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 35MB 1 giờ 17 phút.
   

 •    Người Khách Trọ, ĐĐ Thích-Hạnh-Tuệ thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi trưa Thứ Bảy 22 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 33MB 1 giờ 12 phút.
   

 •    Phật Pháp Vấn Đáp & Văn Nghệ Phụ Diễn, HT Thích-Như-Điển & Phái Đoàn Hoằng Pháp Viên-Giác hồi 8 giờ tối Thứ Bảy 22 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 52MB 1 giờ 54 phút.
   

 •    Phước Cái Chánh Hạnh Sở Tập Kinh, HT Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 10 giờ sáng Chủ Nhật Phật-Đản 23 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức. mp3 stereo, 33MB 1 giờ 11 phút.
   

 •    Thiền Giữa Đời Thường 2, TT Thích-Thông-Triết thuyết giảng hồi 1 giờ rưỡi trưa Chủ Nhật Phật Đản 23 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 33MB 1 giờ 12 phút.
   

 •    Duy Thức Là Ǵ? (hết), ĐĐ Thích-Thiện-Thái thuyết giảng hồi 3 giờ chiều Chủ Nhật Phật Đản 23 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 49MB 1 giờ 45 phút.
   

 •    Trở Về Cội Nguồn, TT Thích-Pháp-Tịnh thuyết giảng hồi 11:30 giờ sáng Chủ Nhật 29 tháng 8 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Đại-Lễ Vu-Lan Canh-Dần 2554. mp3 stereo, 30MB 1 giờ 2 phút.
   

 •    T́nh Người, TT Thích-Thiện-Duyên thuyết giảng hồi 11:30 giờ sáng Chủ Nhật 10 tháng 10 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 33MB 1 giờ 10 phút.
   

 •    Niệm & Niệm Phật, Ni-sư Thuần-Bạch thuyết giảng hồi 11:30 giờ trưa Chủ Nhật 21 tháng 11 năm 2010 trong Đại-lễ Hạ-Nguyên 2554 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 38MB 1 giờ 19 phút.
   

 •    Phước Huệ Song Tu, HT Giác-Ngộ thuyết giảng hồi 11:30 giờ sáng Chủ Nhật 20 tháng 2 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Đại-Lễ Thượng-Nguyên Tân-Măo 2555. mp3 stereo, 29MB 1 giờ 3 phút.
   

 •    Giới Thiệu Phái Đoàn Hoằng Pháp Viên-Giác, Hannover, Đức, và thuyết pháp, HT Thích-Như-Điển tại chánh điện Chùa Hải-Đức hồi 7 giờ rưỡi tối Thứ Ba 3 tháng 5 năm 2011, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 42MB 1giờ 32 phút.
   

 •    Thán Dị Sao 1, HT Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Tư 4 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2011 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức. mp3 stereo, 44MB 1 giờ 36 phút.
   

 •    Tâm Ở Đâu? 1, TT Thích-Thông-Triết thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi trưa Thứ Tư 4 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2011 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 36MB 1 giờ 19 phút.
   

 •    Niệm Phật Nhất Tâm 1, ĐĐ Thích-Thiện-Đạo thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi chiều Thứ Tư 4 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2011 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 26MB 56 phút.
   

 •    Hành Trạng HT Quảng Khâm 1, TT Thích-Nguyên-Tạng thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Tư 4 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2011 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 45MB 1 giờ 39 phút.
   

 •    Niệm Phật Nhất Tâm 2, ĐĐ Thích-Thiện-Đạo thuyết giảng hồi 9 giờ rưỡi sáng Thứ Năm 5 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2011 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 35MB 1 giờ 17 phút.
   

 •    Tâm Ở Đâu? 2, TT Thích-Thông-Triết thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi trưa Thứ Năm 5 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2011 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 41MB 1 giờ 29 phút.
   

 •    Những Nét Đặc Trưng Về Phương Pháp Giáo Dục Phật Pháp 1, ĐĐ Thích-Thánh-Trí thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi chiều Thứ Năm 5 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2011 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 33MB 1 giờ 12 phút.
   

 •    Thán Dị Sao 2, HT Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 9 giờ tối Thứ Năm 5 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2011 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức. mp3 stereo, 34MB 1 giờ 14 phút.
   

 •    Hành Trạng HT Quảng Khâm 2, TT Thích-Nguyên-Tạng thuyết giảng hồi 9 giờ rưỡi sáng Thứ Sáu 6 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2011 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 42MB 1 giờ 32 phút.
   

 •    Sống An Lạc, Chết B́nh An 1, Ni Sư Minh-Huệ thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi trưa Thứ Sáu 6 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2011 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 39MB 1 giờ 25 phút.
   

 •    Kinh Bát Đại Nhân Giác 1, ĐĐ Thích-Hạnh-Tuệ thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi chiều Thứ Sáu 6 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2011 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 35MB 1 giờ 16 phút.
   

 •    Những Nét Đặc Trưng Về Phương Pháp Giáo Dục Phật Pháp 2, ĐĐ Thích-Thánh-Trí thuyết giảng hồi 9 giờ tối Thứ Sáu 6 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2011 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 31MB 1 giờ 8 phút.
   

 •    Tam Pháp Ấn, ĐĐ Thích-Hạnh-Đức thuyết giảng hồi 9 giờ rưỡi sáng Thứ Bảy 7 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2011 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 44MB 1 giờ 35 phút.
   

 •    Kinh Bát Đại Nhân Giác 2, ĐĐ Thích-Hạnh-Tuệ thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi trưa Thứ Bảy 7 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2011 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 34MB 1 giờ 15 phút.
   

 •    Sống An Lạc, Chết B́nh An 2, Ni Sư Minh-Huệ thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi trưa Thứ Bảy 7 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2011 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 41MB 1 giờ 29 phút.
   

 •    Tâm Ở Đâu? 3, TT Thích-Thông-Triết thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Bảy 7 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2011 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 37MB 1 giờ 21 phút.
   

 •    Chiến Tranh, Thiên Tai, Địa Chấn, Sóng Thần, HT Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 11 giờ sáng Chủ Nhật Phật-Đản 8 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2011 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức. mp3 stereo, 30MB 1 giờ 4 phút.
   

 •    Phật Pháp Vấn Đáp & Văn Nghệ Phụ Diễn, HT Thích-Như-Điển & Phái Đoàn Hoằng Pháp Viên-Giác hồi 2 giờ trưa Chủ Nhật 8 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2011 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 47MB 1 giờ 42 phút.
   


 •  


 •  

 •    Giới Thiệu Phái Đoàn Hoằng Pháp Viên-Giác, Hannover, Đức, và thuyết pháp, HT Thích-Như-Điển & Phái Đoàn Hoằng Pháp Viên-Giác hồi 7 giờ rưỡi tối Thứ Ba 8 tháng 5 năm 2012 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2012 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 31MB 1giờ 32 phút.
   

 •    Tư Tưởng Tịnh-Độ Tông, HT Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 9 giờ rưỡi sáng Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2012 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2012 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 45MB 1giờ 38 phút.
   

 •    Kinh Nghiệm Tu Học, TT Thích-Thông-Triết thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi trưa Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2012 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2012 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 35MB 1giờ 15 phút.
   

 •    Thiền Tịnh Song Tu, ĐĐ Thích-Thiện-Đạo thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi chiều Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2012 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2012 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 33MB 1giờ 11 phút.
   

 •    Niềm Tin Trong Chánh Pháp, ĐĐ Thích-Hạnh-Bổn thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2012 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2012 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 51MB 1giờ 50 phút.
   

 •    Ngũ Khoa Tịnh-Độ, ĐĐ Thích-Thiện-Đạo thuyết giảng hồi 9 giờ rưỡi sáng Thứ Năm 10 tháng 5 năm 2012 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2012 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 43MB 1giờ 33 phút.
   

 •    Giải Thoát Khổ Đau Bằng Tuệ Giác Của Đạo Phật, ĐĐ Thích-Hạnh-Đức thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi trưa Thứ Năm 10 tháng 5 năm 2012 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2012 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 45MB 1giờ 18 phút.
   

 •    Tư Lương Tịnh-Độ, ĐĐ Thích-Thánh-Trí thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi chiều Thứ Năm 10 tháng 5 năm 2012 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2012 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 45MB 1giờ 38 phút.
   

 •    Đóa Hoa Vô Ưu, ĐĐ Thích-Viên-Giác thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Năm 10 tháng 5 năm 2012 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2012 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 29MB 1giờ 2 phút.
   

 •    Giải Thoát Khổ Đau Bằng Tuệ Giác Của Đạo Phật (tiếp), ĐĐ Thích-Hạnh-Đức thuyết giảng hồi 9 giờ rưỡi sáng Thứ Sáu 11 tháng 5 năm 2012 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2012 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 44MB 1giờ 36 phút.
   

 •    Tại Sao Ta Phải Ăn Chay, Ni Sư Minh-Huệ thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi trưa Thứ Sáu 11 tháng 5 năm 2012 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2012 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 39MB 1giờ 25 phút.
   

 •    Canh Chừng Ư Niệm, ĐĐ Thích-Thánh-Trí thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi chiều Thứ Sáu 11 tháng 5 năm 2012 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2012 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 34MB 1giờ 13 phút.
   

 •    Thập Phổ-Hiền Đại Nguyện, ĐĐ Thích-Hạnh-Tuệ thuyết giảng hồi 7 giờ rưỡi tối Thứ Sáu 11 tháng 5 năm 2012 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2012 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 31MB 1giờ 7 phút.
   

 •    Thi Kệ Đạo Bụt, ĐĐ Thích-Hạnh-Tuệ thuyết giảng hồi 9 giờ rưỡi sáng Thứ Bảy 12 tháng 5 năm 2012 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2012 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 40MB 1giờ 28 phút.
   

 •    Niềm Tin Trong Chánh Pháp (tiếp), ĐĐ Thích-Hạnh-Bảo thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi trưa Thứ Bảy 12 tháng 5 năm 2012 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2012 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 33MB 1giờ 12 phút.
   

 •    Nấu Ăn Chay, Ni Sư Minh-Huệ thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi trưa Thứ Bảy 12 tháng 5 năm 2012 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2012 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 33MB 1giờ 12 phút.
   

 •    Tu Từ Tâm Niệm, TT Thích-Thông-Triết thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Bảy 12 tháng 5 năm 2012 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2012 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 33MB 1giờ 12 phút.